Eerste kwijtschelding studieschulden

Schumi had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Informatie Beheer Groep (IBG) heeft voor het eerst studieschulden van oud-studenten kwijtgescholden. Ruim 6300 oud-studenten worden verlost van 30 miljoen euro aan opgebouwde studieschulden.

De studieschulden die werden kwijtgescholden waren van studenten die na vijftien jaar nog niet afbetaald hebben omdat ze er kennelijk geen geld voor hebben. Het is de eerste lichting kwijtscheldingen sinds vijftien jaar geleden de wet op de studiefinanciering dit mogelijk maakte.

Volgens de IBG hebben op dit moment ruim 300.000 oud-studenten een gezamenlijke schuld van 1,5 miljard euro. De IBG kan nog niet vertellen hoeveel studenten hun studieschulden niet binnen vijftien jaar afbetalen.