Meer aandacht nodig v. integratie Antillianen

Dat Antillianen verantwoordelijk zijn voor een hoop criminaliteit in Nederland is zolangzamerhand bij iedereen wel bekend. Er liggen zelfs stapels onderzoeken naar de sociale problemen van Antillianen in Nederland en de hoge criminaliteitcijfers onder deze groep.

Helaas heeft de overheid tot nu toe niets gedaan met al die rapporten, het enige wat men doet is proberen Antillianen te ontmoedigen om af te reizen naar Nederland.

Daarom pleit de Adviescommissie Antilliaans Medeburgerschap in een advies aan het kabinet dat de overheid veel meer moet doen om Antillianen een plaats te geven in de Nederlandse samenleving. Het advies staat in een rapport dat Minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) vandaag in ontvangst namen.