Komieken in het nauw in G-B

Het voorstel van de Britse regering om het aanzetten tot religieuze haat strafbaar stellen, wekt bij Rowan Atkinson zorgen. Als reactie hierop heeft hij een ingezonden brief gezonden aan de krant The Times.

"Aangezien ik een substantieel deel van mijn carriŤre besteed heb aan het parodiŽren van religieuze figuren uit mijn eigen christelijke achtergrond, zie ik met verbijstering dat het in feite illegaal zou kunnen worden om een religie belachelijk te maken of religieuze figuren te hekelen", schrijft Atkinson.

Minister van binnenlandse zaken David Blunkett antwoord hierop met: "Het wetsvoorstel van de regering is bedoeld om te voorkomen dat racisten, fanatici en heethoofden gebruik maken van de huidige crisis in de wereld om haat te zaaien". Maar volgens Atkinson is de wet te breed geformuleerd en zou deze een film als de bijbelse satire 'Life of Brian' van Monty Python verdacht maken.

Blunkett antwoord op deze stelling van Atkinson dat niet het geven van "terecht commentaar" maar het aanzetten tot haat wordt ingeperkt.