CNN interviewt Bin Laden

Rop2000 had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Via de Arabische nieuwszender 'Al-Jazeera' is CNN aangeboden Bin Laden te interviewen. Een tussenpersoon zei dat de zender vragen kon formuleren, die de terroristenleider vervolgens met een videoboodschap zou beantwoorden.

CNN heeft in totaal zes vragen gesteld. Daarin wordt Bin Laden onder meer naar zijn rechtvaardiging voor het doden van onschuldige mensen gevraagd. CNN wil van Bin Laden weten wat zijn rol was bij de aanslagen van 11 september en bij de verspreiding van miltvuur-brieven.

CNN stelt op haar website uitdrukkelijk dat het niet weet waar Bin Laden is of hoe hij communiceert met 'Al Jazeera'.