Kabinet wil geen nieuwe gastarbeiders

Het kabinet wil het toenemende personeelstekort in Nederland niet compenseren door het aantrekken van meer buitenlandse gastarbeiders. Migratie wordt ook niet als oplossing gezien voor de toenemende vergrijzing.

Het kabinet wil wel dat mťťr mensen betaald werk gaan verrichten, en biedt daarom meer mogelijkheden voor studie en bijscholing. De VVD-fractie in de Tweede Kamer is er steeds op tegen geweest het personeelstekort op te vangen door mťťr migratie. De PvdA maakt een uitzondering voor landen die over een paar jaar lid worden van de Europese Unie. Mensen uit die landen in Midden- en Oost-Europa zouden nu al wel in Nederland aan het werk mogen.