Onderzoek naar neuspeuteren

Bent u ook een rhinotillexomaan? Wij vermoeden van wel. Dat is namelijk de geleerde naam voor een neuspeuteraar. En hebben we allemaal wel niet eens...?

Nu is neuspeuteren niet de meest verheffende activiteit van de soort mens, en wellicht daarom is er ook erg weinig onderzoek naar gedaan. Die leemte is opgevuld door een studie van - hou u vast - het Nationaal Instituut voor Geestelijke Gezondheid in Bangalore, India. Ja, ook daar is het blijkbaar komkommertijd.

In de - doodernstige - studie werd, euh, gepeild naar de neuspeutergewoonten van 200 volwassenen. En dat leverde toch enkele interessante keuteltjes aan informatie op. Meer dan 80% gaf toe dat ze elke dag minstens vier keer een vinger in de neus steken. En meer dan de helft besteedt een tot vijf minuten per peuterbeurt.

Vergis u overigens niet: neuspeuteren is helemaal niet zo ongevaarlijk als altijd beweerd wordt! Want 17% van de peuteraars heeft te kampen met (min of meer) ernstige complicaties, zoals bijvoorbeeld neusbloedingen.

Maar het opmerkelijkste resultaat was toch wel dit: 8,7% van de ondervraagden antwoordde dat ze nog nůůit in hun neus gepeuterd hadden. Het moet zijn dat die mensen een houten neus hebben, die na deze verklaring een stukje langer is geworden. Want ook de Indische experts vermoeden dat het hier om leugenaars gaat. En zijn die niet veel erger dan peuteraars?