SirCam-Virus wereldwijd verspreid

vleermuis had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een schadelijk computervirus onder de naam SirCam heeft wereldwijd talloze computers besmet. Het virus, dat eerst als minder gevaarlijk beschouwd werd, blijkt veel scadelijker te zijn dan het I love you virus van vorig jaar.

Het virus vernietigt bestanden op de harde schijf van een P.C. Ook kan het die helemaal wissen.
Het verspreidt zich via e-mail adressen die in het geheugen van de computer staan. het stuurt een willekeurig bestand op naar die adressen, inclusief het virus zelf.

Het is nog onbekent hoeveel scade het SirCam virus heeft aangericht.
Wel is duidelijk dat het wereldwijd actief is.

Oppassen dus!