Singles liever niet single

Als het aan de gemiddelde Nederlander ligt dan woont hij het liefst in een huis met een partner en eventuele kinderen. Ondanks de groei van het aantal alleenstaanden is de gezinssituatie nog altijd het ideaal. Dit heeft een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS uitgewezen.

Het aantal alleenstaanden in Nederland steeg vooral doordat jongeren vaak eerst op zichzelf gaan wonen, alvorens samen te gaan wonen met een partner. Ook is de gemiddelde levensduur gestegen, waardoor er meer alleenstaande bejaarden zijn dan voorheen.

Op dit moment is ruim 33% van de Nederlandse bevolking single.