Nederland blijft waterexperts inzetten

De speciale teams die Nederland wereldwijd inzet voor advies aan landen hoe deze zich beter kunnen beschermen tegen waterrampen, blijven ook de komende jaren actief. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hebben de financiering van de 'Dutch Risk Reduction' (DRR) teams met drie jaar verlengd. Hiervoor is een bedrag van 4,6 miljoen euro uitgetrokken.

De teams bestaan uit waterdeskundigen van overheden, kennisinstituten en ondernemingen. Wanneer ergens ter wereld landen geconfronteerd worden met (dreigende) waterrampen, kan de overheid ter plekke de steun van Nederland inroepen.

In totaal zijn in 2016 en dit jaar 27 missies ondernomen. "Het mes snijdt aan twee kanten. Je helpt de mensen, verbetert hun leefomstandigheden. En Nederlandse bedrijven en instituten dragen daar in belangrijke mate aan bij. Een mooi voorbeeld van hulp en handel", aldus Ploumen.

Nederland blijft waterexperts inzetten
Nederland blijft waterexperts inzetten (Foto: ANP)