Het nutteloze feitje van de dag: Nederland, waterland

Nutteloze feitjes, ze zullen je leven niet drastisch veranderen maar ze zijn wel altijd leuk om te weten. Dus voortaan voor jullie, elke dag een nutteloos feitje om de dag mee door te komen.

Nederland, waterland! We zijn in ons land als geen ander gewend te leven met water en met de strijd tegen het water. Daarom worden we natuurlijk beschermd met dijken, dammen en stormvloedkeringen. Wist je dat de vijf grote stormvloedkeringen van ons land pas éénmaal allemaal tegelijk gesloten zijn geweest? Tijdens de storm van 3 januari 2018 werden de Algerakering (de Hollandsche IJsselkering), Oosterscheldekering, Hartelkering, Maeslantkering en Ramspolkering allemaal gesloten vanwege de hoge waterstanden.

Het nutteloze feitje van de dag: Nederland, waterland (WikiCommons/Bamibal2014)
Het nutteloze feitje van de dag: Nederland, waterland (WikiCommons/Bamibal2014)