Mail van Meldpunt Discriminatie

Van het meldpunt discriminatie ontvingen wij vandaag een waarschuwing over een aantal discriminerende uitlatingen in reacties op ons nieuws.
Een aantal zeer terecht in mijn ogen, een aantal onterecht.
We hebben inmiddels de betreffende berichten verwijderd en zullen vanaf nu mensen die dit soort uitspraken doen zonder pardon bannen van deze site.

Buiten de terechte voorbeelden die het meldpunt ons mailde, zitten er ook een aantal nogal dubieuze bij. Zoals een mop over Molukkers. Wat ik van het meldpunt zou willen weten is in hoeverre een mop over Molukkers anders is dan een mop over bijvoorbeeld Belgen ?
De Belgenmop is door iedereen geaccepteerd en ik kan me niet herinneren dat we ooit klachten van het meldpunt hebben binnengekregen over Belgenmoppen die op de site staan. Ik vraag me dan af in hoeverre het MD consequent is in dit soort zaken.

Wat ik me ook afvraag is in hoeverre bijvoorbeeld cabaretiers boven de gemiddelde Jan Modaal staan. Heb Freek de Jonge, Hans Teeuwen en vele andere cabaretiers met grote regelmaat opmerkingen horen maken over allerhande etnische minderheden, en ik kan me niet herinneren dat die ooit op hun vingers getikt zijn door overheid of instanties als het MD.
Is een Turkenmop opeens wèl geaccepteerd als zij geuit wordt door een bekende Nederlander ? Zo ja zou ik hiervoor graag een reden ontvangen. Zo nee, waarom is er dan nooit tegen opgetreden ? En waarom wordt er niets gedaan aan de overvloed van Belgenmoppen en moppen over domme blondjes ?

'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan'.
Dat geldt ook voor blonde vrouwen lijkt me.

Kortom, het MD is een prima initiatief, maar aan de consequentheid moet nog flink gewerkt worden. Komt op deze manier allemaal nèt iets te amateuristisch (en ja, discriminerend) over.

PS: Ik spreek hier namens mijzelf. Bovenstaande mening verkondigt in geen geval de mening van de overige medewerkers van FOK!

PS2: Een gevoel voor humor kan trouwens ook geen kwaad...

Danny