2,8 miljoen 65-plussers op de weg, moet rijgeschiktheid eerder worden beoordeeld?

Bijna een kwart van de autorijbewijsbezitters (2,8 miljoen mensen) is 65 jaar of ouder. Dat zijn er bijna 45 procent meer dan tien jaar geleden. Bij bestuurders vanaf 75 jaar wordt om de 5 jaar hun rijgeschiktheid gekeurd door het CBR. Zou de rijgeschiktheid niet veel eerder moeten worden beoordeeld?

Senior achter het stuur (@Freepik)
Senior achter het stuur (@Freepik)

De toename van ouderen op de weg komt voor een deel doordat er steeds meer 65-plussers zijn, maar ook omdat de huidige groep 65-plussers vaker een rijbewijs heeft dan die van tien jaar geleden. Vooral bij vrouwen in deze leeftijdsgroep groeide het aantal autorijbewijshouders, namelijk met 53 procent. Bij mannen was dit 38 procent. Het aantal vrouwen van 75 jaar of ouder met een rijbewijs is zelfs verdubbeld in de afgelopen tien jaar.

Iedere bestuurder van 75 jaar en ouder krijgt van de RDW een brief met de oproep om het rijbewijs te laten verlengen. Er is dan een algemene rijbewijskeuring nodig. Die begint bij het invullen van de Gezondheidsverklaring via de website van het CBR (of op papier) en een keuring door een arts. De bestuurder maakt zelf de afspraak voor een rijbewijskeuring door een keuringsarts.

Meer ouderen moesten zich vorig jaar extra laten keuren, omdat ze volgens de politie ‘gevaarlijk rijgedrag’ vertoonden. Dat leidt tot de nodige discussie: voldoet de keuring van 75-plussers nog wel. Als de politie op de weg het vermoeden heeft dat iemand onvoldoende geschikt is om een auto te besturen, dan kunnen ze dit doorgeven aan het CBR. En zal er een eerder onderzoek worden gedaan naar de rijgeschiktheid. Ook  de officier van justitie kan een mededeling doen. Na zo’n mededeling volgt een opgelegd onderzoek volgens de Vorderingenprocedure. Dit gebeurt uit oogpunt van verkeersveiligheid.

Het CBR is voorstander van een wettelijke meldplicht voor rijbewijsbezitters met een medische indicatie die een hoog risico voor de verkeersveiligheid met zich meebrengt.

Hoe zit het met het keuren van rijgeschiktheid van ouderen in het buitenland?
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet in 2020 onderzoek doen naar het uitvoeren van medische keuringen bij oudere rijbewijsbezitters in het buitenland. In België is er geen keuring rijgeschiktheid voor ouderen, omdat ouderdom volgens de zuiderburen geen ziekte is. Duitsers hoeven zich ook niet te laten keuren. En in Denemarken ging in 2017 juist een streep door medische keuringen voor 75-plussers.

In Finland moeten nog wel alle ouderen vanaf 70 jaar elke vijf jaar uitgebreid medisch onderzoek doen bij de verlenging van hun rijbewijs. Zwitserse 75-plussers moeten zelfs elke twee jaar medisch worden onderzocht. En als een arts dat nodig acht, kunnen bestuurders zelfs nóg vaker worden gekeurd.

772 stemmen , laatste: 26-02-2024, 19:54