Kabinet wil luchtalarm eind 2025 nagenoeg afschaffen

Het demissionaire kabinet wil eind 2025 het luchtalarm in Nederland afschaffen, en vervangen door NL-Alert, zo schrijft demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Volgens de minister is het luchtalarm weinig ingezet, heeft het een veel kleiner bereik dan NL-Alert en kan het geen specifieke informatie verstrekken zoals bij NL-Alert mogelijk is. Het laatst gemeten bereik van de NL-Alert berichten is 92 procent.

Het luchtalarm is geen landelijk dekkend systeem meer. "In het beste geval zijn de sirenss door ongeveer 75 procent van de mensen te horen. Dat neemt verder af doordat er in nieuwe woonwijken, kleinere woonkernen of locaties waardoor bij verandering in bebouwing de hoorbaarheid van het Alarmeringssysteem wordt beïnvloed, zoals hoogbouw en beter geisoleerde woningen, slechts in enkele gevallen sirenes zijn bijgebouwd", laat de minister weten. Driekwart van de Nederlanders denkt dat het Alarmeringssysteem in alle woonwijken te horen is, wat niet het geval is.

"Het Alarmeringssysteem biedt weinig voordelen en kan zich feitelijk nauwelijks beroepen op grote successen, niet alleen in ons land, maar ook niet in de landen om ons heen", gaat Yesilgöz verder, die daarbij wijst naar onderzoek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. "Het Alarmeringssysteem als landelijk dekkend alarmeringsmiddel heeft daarmee zijn langste tijd gehad."

Eind 2025 lopen de huidige onderhoudscontracten van het luchtalarm af. Het luchtalarm 'in de lucht houden' gaat naar schatting minstens 160 miljoen euro kosten. "Dit past niet binnen de huidige financiële kaders en staat niet in verhouding tot de maatschappelijke kosten en baten", legt de minister uit.

De minister is echter wel van plan om in 'hoog risicolocaties' het luchtalarm aan te houden. Het is nu aan de Tweede Kamer om akkoord te gaan met het plan voor de uitfasering van het luchtalarm