Schooldistrict Missouri voert stokslagen in voor lastige leerlingen

Een schooldistrict in Missouri heeft straffen door middel van stokslagen in ere hersteld. Als hun ouders ermee instemmen, kunnen de 1.900 studenten in het zuidwesten van Springfield opnieuw worden onderworpen aan lijfstraffen.

Het beleid stelt dat kinderen alleen mogen worden geslagen als andere vormen van straffen, zoals schorsing van school, geen effect hebben gehad. Experts op het gebied van kinderontwikkeling zijn al lang tegen het gebruik van stokslagen.

In 1977 verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof lijfstraffen voor kinderen grondwettelijk vast, waardoor staten vrij waren om hun eigen wetten te maken. De staat Missouri heeft stokslagen in 2001 afgeschaft; in juni dit jaar beslisten de schoolautoriteiten om het opnieuw in te voeren voor het nieuwe schooljaar, dat nu is begonnen.