Afghaanse bevolking onder de taliban weer terug bij af

De Taliban beloofde na hun herovering van Afghanistan, na het vertrek van het Amerikaanse leger, dat het nu anders zou gaan. Er werd vlak na de val van Kabul op 15 augustus 2021 gesproken van een 'taliban 2.0' die toch vooral 'vooruit' wilde en waarvoor burgers niet bang hoefden te zijn. Meer hierover bij RTL Nieuws.

Maar de taliban voeren sinds de machtsovername, net als eind jaren 90, een streng-islamitisch bewind waardoor vooral vrouwen en meisjes worden onderdrukt. Ondertussen zit het land midden in een economische en humanitaire crisis die overal voelbaar is.

De taliban heerste van 1996 tot 2001 eerder over grote delen van Afghanistan. In die periode werden er publiekelijk executies en lijfstraffen uitgevoerd op straat en in stadions. Zo werd bij dieven een hand afgehakt en vrouwen werden na overspel gestenigd. Het onderwijs werd sterk ingeperkt en vrouwen moesten een boerka dragen om hun volledige lichaam 'uit het zicht' te houden. De taliban censureerde praktisch alles, de Afghaanse bevolking mocht alleen luisteren naar Radio Shariat, een propagandazender die religieuze programma's en de bevelen van de taliban uitzond.

Hoe het regime van de taliban anno 2022 wordt uitgevoerd is niet echt helder te krijgen want de taliban staat geen vrije pers toe. Er moet worden afgegaan op verklaringen van ooggetuigen en mensenrechtenorganisaties, de laatstgenoemde krijgen dagelijks meldingen binnen van geweld, verdwijningen en willekeurige celstraffen.

Daarnaast is de economische situatie van het land is zo nijpend dat 18,9 miljoen mensen - bijna de helft van de totale bevolking van Afghanistan - te weinig eten hebben. "Daarvan balanceren er nu 6 miljoen op de rand van hongersnood. Dit zijn ongekende niveaus van honger", zegt Philippe Kropf van de VN.