EP-leden: Russische aanval op Oekraïne luidt een nieuw tijdperk in voor Europa

Dinsdag hield het Europees Parlement een buitengewone plenaire zitting in Brussel om de militaire aanval van Rusland op Oekraïne te bespreken. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de voorzitter van de Oekraïense Verkhovna Rada (parlement), Ruslan Stefanchuk, spraken live vanuit Kiev. Ook de voorzitters van de Europese Raad, Charles Michel, en van de Commissie, Ursula von der Leyen, en de EU-buitenlandchef, Josep Borrell, namen deel aan het debat.

Bij de opening van het debat zei Parlementsvoorzitter Roberta Metsola: "We staan hier vandaag in de donkere schaduw van de oorlog van Poetin. Een oorlog die wij niet hebben uitgelokt. Een oorlog die wij niet zijn begonnen. Een schandalige invasie van een soevereine, onafhankelijke staat. Namens het Europees Parlement veroordeel ik de Russische militaire agressie tegen Oekraïne in de sterkst mogelijke bewoordingen en betuig ik mijn solidariteit met al diegenen die lijden en al diegenen die zijn omgekomen."

"Wij zullen opstaan. Wij zullen niet wegkijken wanneer zij die in de straten voor onze waarden strijden, het opnemen tegen de enorme oorlogsmachine van Poetin. We zullen de jurisdictie van het Internationaal Strafhof en het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne steunen. Wij zullen hem ter verantwoording roepen", voegde zij eraan toe.

Zelensky roept op te bewijzen dat de EU achter Oekraïne staat
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei, "in een pauze tussen de raketaanvallen door", dat het Parlement en de leiders van de EU nu moeten "bewijzen dat de EU achter Oekraïne staat". "Ik spreek vandaag namens de burgers van Oekraïne die het land verdedigen door de ultieme prijs te betalen", vervolgde hij.

President Zelensky verwees naar de aanval op Charkov, "de stad met het grootste plein van het land, het zogenaamde 'Vrijheidsplein'". "Vanmorgen hebben twee raketten dit Plein van de Vrijheid geraakt, waarbij tientallen doden vielen. Dit is de prijs die we betalen voor onze vrijheid. Van nu af aan zal elk plein in elke Oekraïense stad 'Vrijheidsplein' heten".

"We vechten voor onze rechten, onze vrijheden, ons leven, en momenteel – om te overleven. We vechten ook om gelijkwaardige leden van Europa te worden. Bewijs dus nu dat u aan onze kant staat", zei hij tegen de leden van het Europees Parlement. "Bewijs dat jullie inderdaad Europeanen zijn. Dan zal leven de dood overwinnen, en het licht zal de duisternis overwinnen. Glorie aan Oekraïne".

Verkhovna Rada voorzitter Ruslan Stefanchuk zei tegen de leden van het Europees Parlement: "Oekraïne verdedigt de grens van de beschaafde wereld, en als Oekraïne valt, weet niemand waar de Russen zullen stoppen". Hij benadrukte dat de beste manier om Oekraïne te steunen "een echte erkenning van onze Europese inspiraties" is.

"Deze brute, massale invasie van Oekraïne is ongerechtvaardigd, niet uitgelokt en gebaseerd op verachtelijke leugens, en gebeurt maar om één reden: omdat jullie op het Maidanplein de keuze hebben gemaakt voor vrijheid, democratie en de rechtsstaat", zei voorzitter Charles Michel van de Europese Raad, die de invasie van de Russische president Vladimir Poetin "geopolitiek terrorisme" noemde. Hij verzekerde de leden van het Europees Parlement dat de Raad het "serieuze, symbolische, politieke en, naar mijn mening, legitieme verzoek" van Oekraïne om tot de EU toe te treden, zal analyseren.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei: "Dit is een moment van waarheid voor Europa. Dit is een botsing tussen de rechtsstaat en het geweer, tussen een op regels gebaseerde orde en naakte agressie. We mogen onze veiligheid niet als vanzelfsprekend beschouwen, we moeten erin investeren". Zij onderstreepte dat "als Poetin verdeeldheid wilde zaaien tussen de EU, de NAVO en de internationale gemeenschap, hij precies het tegenovergestelde heeft bereikt".

"Om vrede te sluiten, moeten we met twee zijn; maar om oorlog te voeren is één genoeg, zoals de heer Poetin heeft aangetoond. Daarom moeten we onze afweercapaciteit sterk vergroten, om oorlog te voorkomen", aldus EU-buitenland chef Josep Borrell. "Het verdedigen van de rechtsstaat en het versterken van de handelsbetrekkingen zijn niet genoeg om van de wereld een vreedzame plek te maken", voegde hij eraan toe.

U kunt hier de toespraken van voorzittters Michel en Von der Leyen en van vice-voorzitter Borrell terugkijken

Een nieuw tijdperk is aangebroken
Alle fractievoorzitters namen het woord, dwz Manfred WEBER (EVP, DE), Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES), Stéphane SÉJOURNÉ (Renew, FR), Philippe LAMBERTS (Groenen/EVA, BE), Marco ZANNI (ID, IT), Ryszard Antoni LEGUTKO (ECR, PL) en Manon AUBRY (Linkse fractie, FR). U kunt hun toespraken hier terugkijken.

Veel Europarlementariërs benadrukten hoe de Russische invasie in Oekraïne het begin markeert van een nieuw tijdperk voor Europa en de wereld. Zij veroordeelden de brutale agressie van de Russische president Vladimir Poetin en het Kremlin en spraken hun bewondering uit voor de manier waarop het Oekraïense leger en volk zich verzetten tegen de aanval en vechten voor hun land, vrijheid, democratie en gemeenschappelijke Europese waarden.

Zij verwelkomden de krachtige reactie van Europa op de illegale aanval, zoals de sanctiepakketten, en benadrukten dat Europa verenigd moet blijven om de ernstige uitdagingen het hoofd te blijven bieden.

Sommige leden pleitten voor erkenning van de Europese aspiraties en de vrijheidsstrijd van Oekraïne door de inzet van de EU te vergroten om het land de status van kandidaat-lidstaat van de EU te verlenen. Anderen benadrukten dat het van belang is gezamenlijk de gevolgen aan te pakken die de sancties tegen Rusland zullen hebben voor een Europese economie die nog herstellende is van een wereldwijde pandemie, door te zorgen voor steun aan de zwaarst getroffen landen, alsook aan bedrijven en burgers. Tot slot wezen sommigen erop dat Oekraïners die de oorlog ontvluchten, moeten worden opgevangen en dat alle EU-landen die verantwoordelijkheid moeten delen.

U kunt het volledige debat hier terugkijken.