OS: Burnet door naar halve eindstrijd 200 meter

Taymir Burnet is derde geworden in zijn serie over 200 meter. Burnet liep in de tweede serie en liep naar 20.60. In een serie waar het dicht bij elkaar lag was het de derde tijd.

Burnet startte voldoende sterk om voor in het veld te liggen en hield het lang genoeg vol om goed te lopen om bij de top drie te komen, die zekerheid geeft op de halve finale. Die halve finale wordt vanmiddag gelopen.