Eindelijk definitief bewijs dat mondkapjes werken, stellen wetenschappers

Zelfs als men ervan uitgaat dat ouderen en de overige kwetsbare groepen voldoende worden beschermd door COVID-19 vaccinaties en dat Long Covid bij jongere mensen geen groot probleem hoeft te zijn, zou de afschaffing van de mondkapjesplicht toch de laatste versoepeling moeten zijn. Omdat het een relatief zeer kleine beperking is met een groot effect. Dit is nu bewezen door een actueel internationaal onderzoek naar de effectiviteit van medische maskers met deelname van het Max Planck Instituut, het Berlin Charité en de Mainz University Clinic.

De wetenschappers onderzochten onder meer de vraag waarom mond- en neusbescherming in sommige klinische onderzoeken ondoelmatig of ondoeltreffend is gebleken, hoewel tegelijkertijd werd opgemerkt dat landen, waar de  bevolking vanaf het begin mondkapjes draagt, de COVID-19 pandemie beter onder controle hebben.

De virusconcentratie in de kamerlucht is doorslaggevend
Ze ontdekten dat de effectiviteit van maskers sterk afhankelijk was van de virusconcentratie in de lucht. Gemiddeld stoot iemand zoveel deeltjes uit dat chirurgische maskers, die slechts 50 procent ervan tegenhouden, infectie binnenshuis niet kunnen voorkomen, schrijven ze.

Uit ademmonsters en kamerluchtmetingen bleek echter dat slechts een klein deel van de uitgestoten deeltjes daadwerkelijk besmet is met virussen. De onderzoekers vergeleken vervolgens het aantal uitgeademde pathogenen virussen met de 'viral load', die hoog genoeg was om iemand te besmetten. Het bleek dat als er een hoge virusconcentratie in de lucht aanwezig was, eenvoudige medische maskers een infectie niet altijd konden voorkomen. Maar onder dit hoge niveau neemt de effectiviteit van mondkapjes gestaag toe.

Chirurgische maskers bieden ook effectieve bescherming in het dagelijks leven
De wetenschappers ontdekten dat zelfs chirurgische maskers in de meeste dagelijkse situaties binnenshuis zoveel virussen kunnen tegenhouden dat hun dragers niet geïnfecteerd raken. Dit betekent op zijn beurt dat een combinatie van ventilatie, afstandsregels en het verplicht dragen van een masker binnenshuis zeer effectief besmettingen met COVID-19 kan voorkomen.

Zelfs als besmetting niet wordt voorkomen, kunnen maskers nog steeds effect hebben op de mate waarin mensen ziek worden, schrijven de auteurs van het onderzoek. Omdat, zoals momenteel in de wetenschap wordt besproken, de ernst van een COVID-19-ziekte kan afhangen van de totale hoeveelheid binnengekregen virusdeeltjes.

Correct gebruik is belangrijk
In het geval van FFP2-maskers, die slechts 5 procent van de virussen doorlaten als ze correct zijn aangebracht, is het effect navenant groter. De onderzoekers bevelen ze aan bij situaties met een hoge virusconcentratie in de lucht, bijvoorbeeld voor Covid-19 afdelingen in ziekenhuizen.

De wetenschappers wijzen er ook op dat een effectieve beheersing van de pandemie niet alleen afhangt van het feit dat een grote meerderheid van de bevolking voldoet aan de mondkapjesplicht. Het is ook belangrijk dat mond- en neusbescherming wordt gedragen en correct wordt gebruikt.