Defensie boort waterputten voor de brandweer in het Bargerveen

Op 7 september a.s. begint het Waterboordetachement van het Ministerie van Defensie met het boren van twee waterputten (‘calamiteitenputten’) in het Bargerveen in de gemeente Emmen. Het initiatief hiervoor kwam van Staatsbosbeheer en Veiligheidsregio Drenthe. Als de beide waterputten klaar zijn, beschikt de brandweer sneller over bluswater waardoor de brand mogelijk sneller bestreden kan worden, er minder flora en fauna verloren gaan en de risico’s voor de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt.

Het Bargerveen is één van de weinige plekken in Nederland waar nog levend hoogveen voorkomt. Eeuwenlang is er in Nederland veel hoogveen afgegraven en opgestookt. Het natuurgebied Bargerveen is tussen 1968 en heden gegroeid van 66 naar 2350 hectare. Natuurorganisaties werken aan behoud, herstel en uitbreiding.

Het boren van deze putten is een samenwerking tussen het Ministerie van Defensie, Staasbosbeheer, de Veiligheidsregio Drenthe en de gemeente Emmen. In 2019 vond, met als thema natuurbrand, de multidisciplinaire rampen- en crisisbestrijdingsoefening ALERT plaats, ook in Drenthe. Toen oefenden de Drentse crisispartners en Defensie samen.