Amsterdam wil vuurwerkreferendum

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft voorgesteld om de inwoners van de stad in een referendum te laten beslissen over een mogelijk verbod op consumentenvuurwerk. Dat zou een geschikt onderwerp zijn voor het voornemen van de gemeente om burgers meer inspraak te geven, schrijft het Parool.

Het voorstel volgt op de eerdere aankondiging van burgemeester Femke Halsema dat er bij de komende jaarwisseling speciale vuurwerkzones worden aangewezen. De rest van de stad is dan in principe vuurwerkvrij. Dit is een omkering van eerder beleid waarbij er vuurwerkvrije zones waren.

Momenteel kunnen inwoners al een volksraadpleging aanvragen, waarvoor 27.000 handtekeningen zijn vereist. Dat aantal is relatief hoog in vergelijking met andere grote steden. De nieuwe plannen komen erop neer dat de gemeenteraad opdracht kan geven een referendum uit te schrijven.

Volgens het college van burgemeester en wethouders kan de raad zo'n raadpleging dan voorleggen "bij politiek gevoelige onderwerpen die alle inwoners raken en waarbij het draagvlak een belangrijke rol speelt".

Een eventueel vuurwerkverbod zou een goed onderwerp zijn voor het uitproberen van de nieuwe referendumregels, waarmee de gemeenteraad nog wel moet instemmen. Mocht het zover komen dan zouden er alleen professionele vuurwerkshows worden georganiseerd.