'We gaan ze halen'

Een groep Nederlandse burgers, die zich "We gaan ze halen" noemen, wil in Griekenland asielzoekers gaan ophalen en hen naar Nederland brengen. Eerder riepen ze de Nederlandse regering al op om binnen Europa het voortouw te nemen en in navolging van Portugal 1.000 mensen van de Griekse eilanden hierheen te halen. Ze zijn hiervoor al 2x bij de rechter geweest maar beide keren kregen ze nul op het rekest.

Daarom gaan ze op 21 december met zo’n 50 auto’s (en kennelijk ook een bus) alvast rijden richting Griekenland, om daar 1000 asielzoekers op te halen. "Omdat we niet kunnen wachten tot de overheden gaan reageren op een berg handtekeningen en er nú iets moet gebeuren", staat op hun website te lezen. "We laten zien hoe het moet en zetten de oproep kracht bij. Langer wachten kan echt niet. In Griekenland zullen we te horen krijgen of aan onze oproep gehoor gegeven wordt en we direct vluchtelingen mee kunnen nemen. Zo niet, dan initiëren we ter plekke een vervolg."

Staatssecretaris Mark Harbers raadt hen dit ten stelligste af. "Het illegaal vervoeren van mensen zonder verblijfsrecht komt neer op mensensmokkel", schrijft hij in een reactie. "Niet alleen in Nederland, maar ook in de landen waar 'We gaan ze halen' doorheen zou moeten rijden."

Harbers wijst er op dat er alleen mensen naar Nederland worden gehaald die een grote kans hebben hier ook daadwerkelijk te mogen blijven. Daarnaast hebben die een veiligheidsscreening gehad zodat "weten wie we naar ons grondgebied haalden", aldus staatssecretaris Harbers.

Update 12:22 uur:
Video toegevoegd.