50PLUS vindt AOW=65 betaalbaar, Tweede Kamer niet

Het terugdraaien van de AOW-leeftijd naar 65 jaar is niet onbetaalbaar, zoals de regering stelt. Dat zegt de partij 50PLUS dinsdag.

50PLUS baseert zich op een onderzoek van hoogleraar Harrie Verbon van de Universiteit van Tilburg. Die keek op verzoek van de partij naar de manier waarop het Centraal Planbureau (CPB) de kosten van de AOW de komende veertig jaar berekende. Het CPB gaat er daarbij vanuit dat de AOW-uitkering de verdiende lonen volgt, dus welvaartsvast is.

Maar als je uitgaat van hoe het de afgelopen dertig jaar daadwerkelijk is gegaan, toen de AOW niet steeds welvaartsvast was, dan krijg je veel lagere bedragen. Dan zouden de AOW-uitgaven bij 65 jaar in 2060 niet 12 miljard hoger uitvallen, zoals het CPB berekende, maar 22 miljard lager, zegt Verbon.

Update 16:35 uur
De Tweede Kamer heeft dinsdag een plan voor een flexibele AOW (en daarmee het gedeeltelijk verlagen van de AOW-leeftijd) afgeschoten. De meeste partijen verwezen het voorstel van onafhankelijk Kamerlid Norbert Klein (oud-50-Plus) naar de prullenbak. Zij plaatsten vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en de kosten van een flexibele ingangsdatum van de AOW.

Klein wil dat mensen maximaal twee jaar eerder of vijf jaar later dan de AOW-leeftijd met werken kunnen stoppen. Hoe eerder je met de AOW begint, hoe lager de AOW-uitkering voor de rest van je leven.

Regeringspartij VVD vindt keuzevrijheid prima, maar vreest dat het Klein-plan banen kost. Coalitiepartner PvdA noemt het voorstel vooral een speeltje voor hogeropgeleiden en beter betaalden die juist later AOW gaan opnemen. De sociaaldemocraten willen daarentegen een flexibele AOW voor mensen met zwaar werk zonder supersalaris. Zij trekken daarvoor extra geld uit.