Hogere eisen lerarenopleiding blijven staan

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs is niet van plan de net ingevoerde taal- en rekentoets voor studenten op de lerarenopleidingen (pabo) weer af te schaffen. Ze zei donderdagavond in de Tweede Kamer dat de eisen juist zijn aangescherpt om het niveau op te krikken.

Vooral mbo’ers die naar de pabo, een hbo-opleiding, gaan, scoren slecht met hun reken- en taalvaardigheid. De Vereniging Hogescholen vond dat onaccepabel, net als de politiek. Maar de ChristenUnie en SGP vinden de scherpere eisen niet eerlijk, omdat veel studenten zich er niet op kunnen voorbereiden. Bovendien vrezen ze dat de pabo’s straks te weinig nieuwe aanwas binnenhalen.

Bussemaker noemde de lerarenopleiding de belangrijkste opleiding van Nederland, omdat hierop de mensen worden opgeleid die gaan lesgeven aan de toekomstige generaties.

Hogere eisen lerarenopleiding blijven staan
Hogere eisen lerarenopleiding blijven staan (Foto: ANP)