Timmermans krijgt lof Kamer om speech bij VN

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) kreeg dinsdagmiddag het ene compliment na het andere voor zijn speech die hij vorige week hield bij de VN-Veiligheidsraad in New York.

Michiel Servaes (PvdA) zei dat hij normaal gesproken terughoudend is met het uitdelen van complimenten aan partijgenoten, maar dat hij nu graag een uitzondering maakt. Timmermans wist op het goede moment de juiste woorden te kiezen, zei hij. "Ook ik ben geraakt door de speech van Timmermans", zei Liesbeth van Tongeren (GroenLinks. Kees van der Staaij (SGP) sprak van een 'voortreffelijke speech'.

Timmermans' emotionele toespraak werd ook in buitenlandse media goed ontvangen. Bij zijn toespraak uitte Timmermans zijn wanhoop over het 'martelend' trage tempo waarmee de rampplek is geborgen. "Tot mijn sterfdag zal ik niet begrijpen waarom het zo lang duurde voordat de reddingswerkers toestemming kregen hun moeilijke werk te doen en dat menselijke resten de inzet werden van een politiek spel", zei hij onder meer.

Tijdens het debat werd duidelijk dat alle partijen achter het besluit staan om geen gewapende militairen naar het gebied te sturen. De fracties delen de analyse dat het te gevaarlijk is en dat de kans bestaat dat Nederland onderdeel wordt van het conflict tussen Oekraïne en de separatisten.

Wel leven er nog veel vragen over de veiligheid van de vooralsnog ongewapende marechaussees die nu in het gebied zijn voor het onderzoek naar de overgebleven slachtoffers en persoonlijke bezittingen. Veel vragen waren er ook naar de sancties die de Europese Unie wil opleggen aan Rusland. Volgens Servaes is het tijd voor 'duidelijke taal' uit Brussel. "Dit was de grootste terreurdaad ooit tegen Nederlanders. Dat vraagt om een stevige reactie."

Ook moet de druk op Oekraïne worden opgevoerd om een veilige toegang tot de rampplek te garanderen. "Oekraïne dreigt de goodwill van de wereld te verliezen als ze de afspraken over het staakt-het-vuren niet worden nageleefd", zei Servaes.

Alleen Louis Bontes uitte harde kritiek op het kabinet. Het optreden is wat hem betreft 'too little too late'. Het kabinet had meteen met special forces de rampplek moeten veiligstellen. Nu gebeurt er 'niets'. Het kabinet stelt zich veel te afhankelijk op tegenover het Kremlin, Kiev en de separatisten, aldus de voormalige PVV'er.

Later werd het verhaal over de gestolen ring weerlegd en bleek het niet waar te zijn. Aan dat detail werd verder geen aandacht besteed.


Fragement waarin de ring gestolen zou zijn  (Bron Youtube - 1Langolier)