Bussemaker tegen 'tuigschool'

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) is er geen voorstander van om overlastgevende leerlingen op een aparte 'tuigschool' te plaatsen. Dat bleek donderdag tijdens het debat over de onderwijsbegroting.

Bussemaker reageerde op het pleidooi van PVV'er Harm Beertema om leerlingen die zich moedwillig vreselijk gedragen en zo het pedagogisch klimaat verzieken op een aparte school te plaatsen. Zo worden goedwillende leerlingen bevrijd van de 'terreur' van deze overlastgevers.

De bewindsvrouw voelt hier niets voor. Er zijn ook nu al voldoende middelen om deze leerlingen aan te pakken, zei ze. Bovendien is het belangrijk dat zij wel een diploma halen. Anders bestaat de kans dat zij vroegtijdig van school gaan en bijvoorbeeld in de criminaliteit belanden, aldus de minister. "Ik ben nog niet zo ver als u dat daar een aparte voorziening voor moet komen."

De bewindsvrouw reageerde ook op de kwetsende uitspraken die enkele leerlingen van het ROC Mondriaan deden voor de camera van Pownews. Op de bedank-je-leraar-dag schold een aantal scholieren hun leraar juist uit. Bussemaker vindt dit kwetsend en zeer ongepast, zei ze.

Het incident heeft aanleiding gegeven tot een fikse discussie op de school, hoewel er ook leerlingen waren die hun leraren wel prezen. "De uitspraken deugen niet", zei Bussmaker. De betrokken leerlingen zijn streng toegesproken. Ze zijn niet verwijderd van de onderwijsinstelling, maar hebben wel een waarschuwing gekregen.