'Grootste humanitaire ramp in Europa sinds WOII'

Voor degenen die de afgelopen vijf jaar onder een steen hebben geleefd: het gaat financieel niet zo goed in Europa. In verschillende landen, waaronder Nederland, wordt de verzorgingsstaat structureel afgebroken. Dat is wellicht goed nieuws voor de financiële markten, maar het is slecht nieuws voor mensen die afhankelijk waren van die regelingen.

Het Rode Kruis schreef een rapport om te inventariseren hoe slecht het op menselijk niveau gaat in de EU en in Europa als geheel. De conclusies zijn ontstellend: 120 miljoen Europeanen, ongeveer 1 op 6, leven in of op de grens van armoede. De Europese trend gaat geheel in tegen de wereldwijde trend, zo stelt het rapport: "Terwijl de andere continenten op succesvolle wijze armoede verminderen, maakt Europa het juist erger."

Volgens het Rode Kruis zijn er vijf trends te wijten aan de crisis: de armen worden armer, veel andere mensen verdwijnen ook in armoede, werkeloosheid stijgt dramatisch, de gezondheid van de Europeanen wordt steeds slechter en weerstand tegen immigratie groeit. Daarnaast zijn verschillende trends te zien die daarvan afhankelijk zijn. Zo wonen meer en meer jonge Europeanen nog of weer bij hun ouders. Het Rode Kruis stelt bovendien dat de gevolgen op de lange termijn niet duidelijk zijn.

De crisis zou bovendien de verschillen tussen bevolkingsgroepen op scherp zetten: "Niet alleen vervallen meer mensen in armoede, maar de armen worden armer en het idee is dat de kloof tussen de rijken en de armen snel groeit." Zo krimpt de middenklasse in Duitsland in hoog tempo.

Het rapport schetst een pessimistisch beeld: "We zien een stille wanhoop die zich onder Europeanen verspreidt, die leidt tot depressie, gelatenheid en het verlies van hoop voor de toekomst." Daarom is er reden om te spreken van 'de grootste humanitaire crisis in Europa in 60 jaar'. Voor de vmbo'ers onder ons: dat is een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog, en die oorlog was héél slecht. De verwijzing is dan ook veelzeggend.