Plasterk wil DigiD spookburgers intrekken

Ongeveer honderdduizend spookburgers raken hun DigiD kwijt. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer over de modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Het gaat om personen die te boek staan als VOW (Vertrokken Onbekend Waarheen) en van wie wordt aangenomen dat ze zijn vertrokken naar het buitenland. Eind 2012 ging het om 427.000 personen. Van ongeveer honderdduizend van hen zijn er echter signalen dat ze toch in Nederland zijn. "Deze mensen hebben er wellicht baat bij om onder de radar te blijven, bijvoorbeeld om geen verkeersboetes te betalen", schrijft Plasterk.

Een werkgroep is bezig om deze mensen weer boven water te krijgen. "Een van de maatregelen die wordt voorbereid is dat de DigiD's van deze personen kunnen worden opgeheven." Hiermee is een extra maatregel beschikbaar om hen de toegang tot de digitale overheid te ontzeggen, aldus de minister.

Plasterk wil verder dat DigiD's ook worden ingetrokken in het geval van afwijkende patronen bij de inschrijving in de GBA en 'opvallende aanvraag- en gebruikspatronen' van DigiD's. Dat moet onder meer fraude met toeslagen tegengaan.