Schippers: nog steeds te veel onverzekerden

Het aantal onverzekerden is weliswaar opnieuw afgenomen, maar er zijn in Nederland nog steeds te veel mensen zonder een zorgverzekering. Dat schrijft minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer over de VWS-verzekerdenmonitor.

Op 1 mei 2010 liepen er 136.450 mensen onverzekerd rond. Een jaar daarvoor ging het nog om 152.450 personen. De afname komt door een goede voorlichting en de 'dreiging' van een actieve opsporing van onverzekerden, schrijft de bewindsvrouw.

Sinds maart dit jaar maakt de wet het mogelijk om onverzekerde mensen actief op te sporen en hen te manen om een verzekering af te sluiten. Het College voor zorgverzekering is hiermee voortvarend aan de slag gegaan: in mei waren al zestigduizend onverzekerden opgespoord en aangeschreven.

Uit de monitor blijkt verder dat er op 31 december 2010 geen wanbetalers waren met een premieachterstand van meer dan zes maanden bij een zorgverzekeraar. Dan gaat het niet om degenen die een afbetalingsregeling hebben getroffen. Hoeveel er dat zijn, is onbekend.

Ook zijn zorgaanbieders minder kwijt aan het betalen voor zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen. Dat kostte vorig jaar 14,4 miljoen euro, terwijl met 44 miljoen rekening was gehouden. Het blijkt dat de kosten die ziekenhuizen en ander zorginstellingen hebben gemaakt lager waren dan was ingeschat.