Leers: aanpak fraude Somalische asielzoekers werkt

De maatregelen om te voorkomen dat gezinsleden van Somalische asielzoekers door fraude een verblijfsvergunning krijgen, hebben succes. In de eerste maanden van dit jaar werd nog geen 10 procent van de aanvragen om gezinshereniging ingewilligd. Dat komt neer op ongeveer dertig personen per maand.

Vorig jaar werden nog 2300 aanvragen van Somalische gezinsleden ingewilligd, schrijft minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Dat is ongeveer een kwart van het aantal behandelde aanvragen uit Somalië.

In 2009 kwam grootschalige fraude door Somalische asielzoekers en hun nareizende gezinsleden aan het licht. Toegelaten asielzoekers vroegen om hereniging met kinderen die helemaal geen deel meer uitmaakten van het gezin.

Na de ontdekking van de fraude zijn de regels aangescherpt. Zo zien medewerkers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) er scherp op toe dat er een gezinsband is. De aanvraag wordt afgewezen als de verhalen van de toegelaten asielzoeker en die van het nareizende gezinslid niet overeenkomen.