'Maastricht moet alle coffeeshops sluiten'

De gemeente Maastricht moet overwegen alle coffeeshops te sluiten. Dat stelt de Universiteit van Tilburg na onderzoek naar de overlast van de veertien coffeeshops in de Limburgse hoofdstad. Het onderzoek is woensdag gepresenteerd.

Volgens de universiteit wordt de overlast vooral veroorzaakt door het gedogen van de verkoop van softdrugs in coffeeshops. Als sluiting niet lukt, dan moet worden overgegaan tot invoering van de wietpas, zo stelt de universiteit. Als ook dit niet lukt, zouden coffeeshops naar de gemeentegrens moeten verhuizen.

Naast de universiteit deed ook het Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement onderzoek naar de coffeeshops. Hieruit blijkt dat jaarlijks naar schatting 4,6 miljoen bezoeken aan de coffeeshops in Maastricht worden afgelegd. In 2008 waren dit er nog circa 3,9 miljoen.

Dagelijks worden zo'n 12.749 bezoeken afgelegd door 10.580 bezoekers. Van hen komt 41 procent uit Nederland, 41 procent uit België, 6 procent uit Duitsland en een even groot percentage uit Frankrijk. De Universiteit van Tilburg stelt dat de drugsoverlast in de eerste plaats wordt veroorzaakt door de dagelijkse toestroom van drugstoeristen.

Rondom de coffeeshops bestaat de overlast volgens ondervraagden vooral uit parkeer- en verkeersoverlast (44 procent), sofdrugsgebruik in de buurt van de shops (32 procent) en afval en vuil van bezoekers (29 procent). Hinderlijk heen en weer lopende dealers, drugsrunners en gebruikers veroorzaken de meeste overlast (38 procent) rondom de illegale markt, gevolgd door drugsdealen op straat (35 procent) en schreeuwende en ruziemakende dealers, drugsrunners en gebruikers (22 procent).

De Maastrichtse gemeenteraad buigt zich naar verwachting volgende week woensdag over de uitkomsten van beide onderzoeken. Na de zomer komt het Maastrichtse gemeentebestuur met voorstellen over de aanpak van de drugsoverlast.

De Raad van State komt binnen twee weken met een oordeel over de wietpas. De hoogste bestuursrechter moet helderheid scheppen in de vraag of Maastricht niet-ingezetenen mag weren uit coffeeshops via zo'n pas. Een Europese rechter achtte dat in het geval van de Limburgse stad eerder toelaatbaar.

Over de wietpas stelt de Universiteit van Tilburg overigens dat Maastricht ook zou kunnen kijken wat het effect is van de pas. Als de gemeente vervolgens niet tevreden is, dan kan altijd nog worden overgegaan tot sluiting van de coffeeshops.