Twentenaren krijgen geen jodiumtabletten

Inwoners van Twente krijgen geen jodiumtabletten van de overheid. Dat laat het Ministerie van Veiligheid en Justitie weten in een reactie op verzoeken van inwoners van de regio. Die willen uit voorzorg over deze tabletten beschikken.

In Twente is de kwestie actueel omdat de regio grenst aan het Duitse Lingen. In die plaats, op een kleine 30 kilometer afstand, is een relatief moderne kerncentrale gevestigd. De Duitse regering is voorlopig niet van plan om deze kerncentrale te sluiten.

Een aantal Twentenaren wil graag jodiumtabletten in huis hebben voor het geval er een kernramp in Lingen zou plaatsvinden. De tabletten kunnen bij het vrijkomen van te veel straling worden geslikt om gezondheidsklachten tegen te gaan. Overigens krijgen de Zeeuwen die in de buurt van de enige Nederlandse kerncentrale in Borssele wonen ook geen jodiumtabletten.

In België worden wel uit voorzorg jodiumtabletten aan burgers verstrekt. "Wij kiezen niet voor deze aanpak", zegt een woordvoerder van het ministerie. "Als het nodig is, worden de tabletten beschikbaar gesteld." De jodiumtabletten liggen in een centraal magazijn in Nederland opgeslagen. Als de gemeenten in Twente jodiumtabletten in de eigen regio beschikbaar willen hebben, dan is dat volgens de woordvoerder mogelijk.

Duitse en Nederlandse gemeenten en hulpverleningsregio's rond Lingen gaan hun rampenbestrijdingsplannen op elkaar afstemmen. Namens de veertien Twentse gemeenten zegt de burgemeester van Dinkelland Roel Cazemier dat het van levensbelang is dat er goede afspraken zijn over de communicatie en de hulpverlening.

"We hebben mede naar aanleiding van de kernramp in Japan besloten om het Twentse rampenbestrijdingsplan te actualiseren en tevens goed af te stemmen met de Duitsers", zegt de burgemeester. "Daarmee willen we ook voorkomen dat de burgers in de ene gemeente wel en anderen geen jodiumtabletten krijgen."

De Overijsselse commissaris van de koningin Ank Bijleveld juicht de afstemming van de rampenplannen van de Duitse en Twentse gemeenten toe. Bijleveld is woensdag in Aken bij een congres over grensoverschrijdende hulpverlening voor, na en tijdens kernrampen.