'Nieuwe klimaattop zinloos bij mislukking Canc˙n'

Als tijdens het slotakkoord van de klimaatconferentie in Cancún de 'neuzen niet dezelfde kant op staan en afspraken die vorig jaar in Kopenhagen zijn uitgesproken niet worden bevestigd', hebben dergelijke milieuconferenties wellicht geen zin meer. Dat zegt staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma (CDA) aan de vooravond van de slotdag. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat belangrijke landen een akkoord blokkeren.

"Je kunt het je niet permitteren om weer met lege handen naar huis te gaan", stelt Atsma die doelt op de als door velen als mislukt gekenschetste klimaattop in Kopenhagen in december vorig jaar. Als er voor de tweede keer geen resultaat komt, tast dit volgens Atsma de geloofwaardigheid van de conferenties aan. Bij een mislukking moet misschien naar alternatieven worden gezocht, stelt de staatssecretaris.

Atsma hoopt dat afspraken over financiering, zoals die in Kopenhagen gemaakt zijn, worden herhaald, dat er een klimaatfonds komt en dat bevestigd wordt dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius moet blijven. Atsma hoopt dat de grote blokken, waaronder China en de Verenigde Staten hiervoor een handtekening zetten. "Maar iedereen weet dat dit niet gemakkelijk is", zegt hij. "Als de toespraak van de Amerikanen neutraal is, kun je dit in zekere zin duiden als een positieve grondtoon".

Gastland Mexico heeft er op de voorlaatste dag volgens Atsma zeer veel energie in gestoken om de zaak nog vlot te trekken en de koppen dezelfde kant op te krijgen. Bevestiging van wat er vorig jaar december tijdens de top in Kopenhagen besproken werd, is volgens Atsma een goed resultaat waarmee volgend jaar tijdens de top in Durban, Zuid-Afrika, gewerkt kan worden. "Daar zullen grote slagen gemaakt moeten worden."

Bolivia bleek volgens Atsma terughoudend, maar ook Rusland 'bewoog niet echt mee'. Onderhandelingsgroepen waren donderdag nog druk bezig om consensus te bewerkstelligen. "Misschien gaan ze de hele nacht wel door", zegt Atsma. "Uiteindelijk gaat het om de vraag of je bereid bent om vanuit de 190 a 200 landen de stap te zetten die ertoe leidt dat je volgend jaar in Zuid-Afrika ook het vervolg op Kyoto kunt ondertekenen." Volgens Atsma houdt de VS de boot nog af. "Maar dat zegt niks, want het gaat om de laatste uren."

De scepsis zit voor de staatssecretaris vooral in de vraag hoe geld besteed wordt en niet of de aarde nu wel of niet opwarmt. De verwachtingen op een goed akkoord zijn al lange tijd laag gespannen.

Atsma sprak woensdag de plenaire vergadering van de klimaatconferentie toe. Vrijdag wordt toch gepoogd een gezamenlijk slotakkoord te formuleren.


(Foto: Novum)