Niet minder studenten door afschaffing beurs

De afschaffing van de basisbeurs zal er niet toe leiden dat minder mensen kiezen voor een opleiding aan hbo of universiteit. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB), bleek donderdag bij de presentatie van de doorrekening van de verkiezingsprogramma's.

Voorwaarde is wel dat de basisbeurs wordt vervangen door een sociaal leenstelsel, waarbij mensen na hun afstuderen niet hoeven terug te betalen als ze daarvoor te weinig verdienen. In andere landen, zoals Australië, blijkt dat studenten zich daardoor nauwelijks laten afschrikken, stelt het CPB.

Het CPB heeft verder voor het eerst berekend wat extra geld voor het onderwijs op de heel lange termijn oplevert. De eerste tien jaar kost het geld, maar over zestig jaar maakt het Nederland tot meer dan vier procent rijker.

Investeringen in onderwijs leiden ertoe dat mensen productiever worden en een baan op hoger niveau aankunnen. Het kost alleen tijd voordat het zover is. Investeringen in kleuteronderwijs nu hebben zich pas over een jaar of zestig helemaal terugbetaald. "Het werkt, maar je moet wel lang wachten", zegt CPB-directeur Coen Teulings.