'Immigratie kost jaarlijks 7,2 miljard'

Nederland is jaarlijks per saldo ongeveer 7,2 miljard euro kwijt aan immigratie uit niet-westerse landen. Dat heeft economisch onderzoeksbureau Nyfer berekend op verzoek van de PVV. Bij voortzetting van het huidige beleid zou dat bedrag de komende tien jaar ongewijzigd blijven en de samenleving in totaal zo'n 72 miljard euro kosten.

Nyfer baseert de berekening op een jaarlijkse netto-instroom van 25.000 immigranten en eenzelfde aantal nakomelingen. Volgens de onderzoekers maken deze allochtonen meer gebruik van collectieve voorzieningen en betalen ze minder belastingen en premies dan de gemiddelde Nederlander. Ook zitten ze vaker in de bijstand, hebben ze vaker een arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkering en zijn ze oververtegenwoordigd in de criminaliteit, wat tot extra kosten leidt.

De PVV vroeg het kabinet vorig jaar om een onderzoek naar de kosten van immigranten, maar toenmalig minister voor Immigratie Eberhard van der Laan voelde daar weinig voor. Daarop werd een eigen onderzoek gestart. PVV-leider Geert Wilders is blij dat de 'belastingbetaler eindelijk inzicht krijgt in wat er met zijn geld gebeurt'.

Wilders noemt de conclusies 'schokkend'. "Het feit dat de massa-immigratie ook in financieel opzicht rampzalig is, bevestigt de noodzaak van maatregelen, zoals een immigratiestop voor mensen uit islamitische landen, beperking van overige migratie en het voor tien jaar uitsluiten van nieuwe immigranten van uitkeringen."