Aantal verloskundigen fors toegenomen

Het aantal verloskundigen in Nederland is de afgelopen tien jaar met zestig procent toegenomen. Vooral in ziekenhuizen steeg de beroepsgroep sterk. In totaal werkten vorig jaar 2444 verloskundigen in Nederland, meldt onderzoeksinstituut Nivel. Driekwart van hen werkte in de eerstelijnszorg, de overige kwart in ziekenhuizen.

De opleidingscapaciteit van verloskundigen is de afgelopen tien jaar fors uitgebreid, omdat een tekort dreigde. Het aantal verloskundigen in ziekenhuizen nam met honderdvijftig procent toe, in de eerstelijnszorg steeg het aantal met 45 procent.

Op iedere verpleegkundige zijn er in Nederland nu 1630 vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Tien jaar geleden waren dit er 2684. Wel zijn er grote regionale verschillen. In Flevoland is de dichtheid verloskundigen bijna twee keer zo hoog als in Zeeland.