'Stop criminaliteit Marokkaanse jongeren'

Steeds vaker wordt de Nederlandse samenleving geconfronteerd met geweld en criminaliteit gepleegd door jongeren met een Marokkaanse achtergrond. Dit probleem heeft op iedereen zijn uitwerking, en neemt steeds hardere vormen aan en eist ook steeds meer slachtoffers.

Voor velen lijkt het erop dat de Marokkaanse gemeenschap in Nederland te passief reageert op deze delicten, waardoor de indruk gewekt wordt dat deze gemeenschap het probleem niet als haar probleem ziet. De samenleving ziet het echter anders: het zijn 'hun' jongeren die steeds weer voor problemen zorgen.

'Gemeenschap moet meer actieve rol spelen'
De actiegroep 'Stop criminaliteit Marokkaanse jongeren' vindt dat de maat vol is en dat het tijd is dat de Marokkaanse gemeenschap een meer actieve rol gaat spelen bij de bestrijding van criminaliteit en overlast veroorzaakt door Marokkaans-Nederlandse jongeren. Zij willen daarmee een platform zijn voor alle Nederlanders van Marokkaanse afkomst die ook vinden dat deze gemeenschap haar verantwoordelijkheid moet nemen.  

De actiegroep wil een netwerk oprichten voor professionals en geïnteresseerden, waarbij alle Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond zich aan kunnen sluiten om samen zowel preventief als corrigerend op te treden. Samen met de lokale Marokkaanse gemeenschap wil de actiegroep gaan bekijken wat de gemeenschap kan doen bij de bestrijding van de jongerencriminaliteit onder Marokkaanse jongeren.

Corrigerend en preventief
De actiegroep wil zowel corrigerend als preventief op gaan treden. Corrigerend door de overlastgevende jongeren onder druk te zetten, waarbij zij zich ook op de ouders en de opleidingsinstituten richten. Preventief door jongeren die dreigen te ontsporen snel op te sporen en te laten corrigeren door de lokale gemeenschap en leiders.

"Wij realiseren ons dat dit een moeizaam en arbeidsintensief proces is, maar dat is de enige weg om deze jongeren weer in het gareel te krijgen", laat de actiegroep op de website van de Volkskrant weten. Samen met de lokale gemeenschap zal de actiegroep bekijken welke rol de gemeenschap kan spelen in het geheel. "Wij streven ernaar om deze jongeren weer te integreren in de samenleving."

De actiegroep zal themadagen en informatiebijeenkomsten organiseren. De vraag wat de Marokkaanse gemeenschap kan betekenen in de bestrijding van jeugdcriminaliteit zal hierbij centraal staan. Ook zal de actiegroep advies geven aan professionals die zich bezig houden met dit vraagstuk en zal nauw samengewerkt worden met jeugdinrichtingen en gevangenisimams.

Discussieer mee op het FOK!forum over dit initiatief! Kansrijk of kansloos?