Poolse president tekent EU-verdrag

De Poolse president Lech Kaczynski heeft vandaag in Warschau het EU-verdrag van Lissabon getekend. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder anderen voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie.

Nu Polen het nieuwe EU-verdrag heeft bekrachtigd, is Tsjechië het enige land dat het nog moet ratificeren.