FNV overstelpt door alternatieven voor AOW

De vakcentrale FNV is de afgelopen tijd 'overstelpt' met voorstellen en suggesties voor een alternatieve oplossing voor de door het kabinet gewenst verhoging van de AOW-leeftijd. FNV-voorzitter Agnes Jongerius zei dat vandaag in het EO-radioprogramma Dit is de Dag.

Een woordvoerder van Jongerius zei in een toelichting dat de FNV zevenduizend voorstellen heeft gekregen van bouwvakkers tot hoogleraren, waarbij het om ideeën gaat tot uitgewerkte plannen. De vakcentrale houdt op 5 september de manifestatie 'FNV Alternatieven Show' waarin een reeks alternatieven wordt gepresenteerd en becommentarieerd door deskundigen.

Jongerius bedong in maart dat de sociale partners een alternatief mochten aandragen voor de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67. Volgens het kabinet is dat nodig om de overheidsfinanciën de komende decennia op orde te houden. De maatregel moet 4 miljard euro per jaar opleveren.

Jongerius zei vandaag nog eens dat de AOW-verhoging voor haar 'onder geen beding onderhandelbaar' is. Ze wees erop dat uit peilingen blijkt dat vier op de vijf Nederlanders vindt dat de AOW op 65 moet blijven. Jongerius is vol vertrouwen dat ze het met collegavakcentrale CNV en de werkgevers eens kan worden over een nieuw voorstel aan het kabinet. Ze hebben nog een maand de tijd.


FNV overstelpt door alternatieven voor AOW  (foto: DAG)