Donner haalt 1-aprilgrap uit

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken heeft een aantal collega's beetgenomen. Hij wees zijn collega's op het feit dat er vaak 's nachts doorgewerkt wordt. Volgens Donner dreigde de Arbeidsinspectie bestuurlijke boetes op te leggen.

Donner stelde daarom voor om de werktijden van bewindslieden te regelen. Ministers en staatssecretarissen zouden over hun ambtstermijn gemiddeld nog maar 48 uur per week mogen werken. Per 7 aaneengesloten periodes van 24 uur zou het maximum op 168 uur werken liggen. Ook de rusttijden zouden vastgelegd worden. Debatten in de Tweede Kamer komen ook in aanmerking als rusttijd.

Een aantal kabinetsleden ging serieus in op het voorstel voor de regeling, die vandaag in werking zou treden. Wie dat waren wil het ministerie niet zeggen.

Het voorstel van Donner is een reactie op het debat over de werktijden van de chauffeurs van bewindslieden. Hierover was discussie ontstaan, omdat de kabinetsleden wel graag met hun vaste chauffeur willen werken, maar hierdoor de werkdagen van de chauffeurs niet ingeperkt kunnen worden. Deze discussie is al meerdere malen in de ministerraad gehouden.

Zie ook het topic over 1-aprilgrappen in General Chat.

Met dank aan KritischeMassa voor de submit.