Nederland buigt voor Marokkaanse wet

Na de commotie over de Marokkaanse namenlijst, is er nu een rel aan het ontstaan over kinderen die in Nederland geboren worden en automatisch de Marokkaanse nationaliteit krijgen als zijn of haar moeder uit Marokko komt. Door de nieuwe nationaliteitswet in Marokko is het kind geboren uit een Marokkaanse vrouw automatisch ook Marokkaan, ongeacht of de moeder dat wil of niet. 

Nederlandse Ambtenaren werken actief mee om de wet die met terugwerkende kracht is ingegaan, uit te voeren. De VVD kwam hierachter nadat een Nederlandse vader in Tilburg aan de bel trok. Zijn dochter werd onlangs door de gemeente Tilburg opgespoord en en zonder iets te vragen werd zij in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) geregistreerd als Marokkaanse.

De gemeente Tilburg legt uit: "Op grond van de wet GBA zijn wij verplicht onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren, Uit artikel 6 van de nieuwe Marokkaanse nationaliteitswet blijkt dat een kind van een Marokkaanse moeder of vader Marokkaan is. Deze bepaling heeft een onbeperkte terugwerkende kracht. Dit betekent dat dit artikel van toepassing is op alle kinderen die voor 1 mei 2007 uit een Marokkaanse moeder zijn geboren, maar geen Marokkaan werden. De moeder is Marokkaan. Uw kind is uit haar geboren. Dit betekent dat uw kind Marokkaan is.

Deze regeling bestond al voor kinderen met een vader van Marokkaanse komaf. Sinds 2007 geldt dit dus ook voor kinderen van Marokkaanse moeders. VVD-Kamerlid Paul de Krom eist opheldering van minister Van der Laan (Integratie) en minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken). "De gemeente gaat hiermee voorbij aan de keuzemogelijkheid van ouders hun kind wel of niet bij het Marokkaanse consulaat in te schrijven. Het is bizar en stuitend dat de Nederlandse overheid pro-actief meewerkt aan de territoriale drift van een ander land, ook zonder dat ouders daar zelf om hebben gevraagd." aldus de verbijsterde VVD'er. Hij gaat verder: "Dit is onacceptabel en lijkt in strijd met het door de regering verkondigde uitgangspunt dat voor de Nederlandse overheid geen rol is weggelegd voor uitvoering van het Marokkaanse overheidsbeleid."

 Discussieer ook mee op het forum