Balkenende: kritiek burger onterecht

Veel burgers hebben ten onrechte kritiek op het plan van aanpak voor het bestrijden van de economische crisis, zo zegt premier Balkenende. Het pakket met maatregelen wordt volgens de premier te makkelijk 'geridiculiseerd' en 'neergesabeld' en veel mensen voelen zich ten onrechte gepakt door de maatregelen.

Balkenende is verder van mening dat er appels en peren met elkaar worden vergeleken. Het kan er bij veel mensen niet in dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar, terwijl de banken een miljardensteun ontvangen. Voorts worden er vraagtekens gezet bij het feit dat er moet worden bezuinigd op de zorgtoeslag, maar dat het geldverslindende JSF-project wel wordt voortgezet.

Balkenende: "De steun aan de banken was nodig om ons financiële systeem overeind te houden. Banken zijn van vitale betekenis voor ons land. We doen dit niet voor de bankiers, maar voor de mensen en hun spaargeld. Wat de JSF betreft: deelname aan dat project levert veel banen op." Het verhogen van de AOW-leeftijd is volgens de premier nodig om de voorzieningen op lange termijn betaalbaar te houden.

"Het kabinet neemt noodgedwongen genoegen met een tekort. Van iedereen wordt een bijdrage gevraagd. Nederland kan deze moeilijke tijd aan, maar dat gaat niet vanzelf", aldus de premier.