PvdA weer wat verder terug

De PvdA heeft deze week een zetel moeten prijsgeven in de gunst van de kiezers, terwijl de regeringspartners CDA en ChristenUnie op hetzelfde niveau blijven. Volgens de peiling van Maurice de Hond deden zich bij geen enkele partij verschuivingen voor van meer dan één zetel.

De PvdA heeft 33 zetels in de Tweede Kamer en stond in januari nog op 30 zetels in deze peiling, iets dat toen werd toegeschreven aan de manier waarop PvdA-leider Wouter Bos als minister van Financiën omging met de kredietcrisis. Ook het CDA (41 zetels in de Kamer) stond in januari op 30 zetels, maar gaat nu minder terug in de peiling: 27 zetels. De derde regeringspartij ChristenUnie blijft deze week in de peiling staan op 5 zetels, tegenover 6 in de Kamer.

Maurice de Hond tekent bij de cijfers aan, dat het aantal mensen dat een negatief oordeel heeft over de aanpak van de regering is gestegen. Bovendien vinden de meesten dat de regering plannen rond de crisis al klaar had moeten hebben. Slechts 27 procent van de ondervraagden heeft er vertrouwen in dat de regering komt met een goed plan van aanpak.