CWI wint prijs voor aanpak laaggeletterdheid

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) heeft de ABC-prijs in de wacht gesleept. De prijs is een waardering van de Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering ABC voor een computercursus van het CWI tegen laaggeletterdheid onder werkzoekenden.

De door het CWI ontwikkelde computercursus 'Moeite Met Lezen en Schrijven', leert CWI-medewerkers laaggeletterdheid te herkennen. Zij kunnen het probleem dan tijdens gesprekken met laaggeletterde werkzoekenden aan de orde stellen. Vervolgens kunnen zij dan worden geadviseerd over een passende opleiding.

Het oefenprogramma van het CWI is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven. Ongeveer anderhalf miljoen inwoners van Nederland hebben in zekere mate problemen met lezen en schrijven. Dat kan een belemmering vormen bij de zoektocht naar een geschikte baan.