Ophef over voorstel verplichte prikpil

Het plan om slechte ouders te verbieden nog meer kinderen te krijgen, voorgesteld door PvdA-Kamerlid Marjo van Dijken, is niet in goede aarde gevallen bij haar regeringspartners CDA en de ChristenUnie. Van Dijken werkt momenteel aan een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken, ouders die hun kinderen verwaarlozen of ernstig verwaarlozen, twee jaar lang te verbieden kinderen te krijgen.

Van Dijken snapt de commotie rond haar plan niet: "Het gaat om mensen waarbij de rechter al heeft moeten ingrijpen omdat zij hun kinderen slecht verzorgen. Als iemand de prikpil weigert en zwanger wordt, moet het kind direct na de geboorte worden weggehaald." Ze wijst er nogmaals op dat haar plan niet geld voor 'gevallen' zoals de verstandelijk beperkte ouders uit Geldermalsen. "Zij hebben nooit een kans gehad." De baby van Henk en Miranda werd na één dag al uit huis geplaatst door de raad van de kinderbescherming.

CDA'er Mirjam Sterk denkt echter dat er betere oplossingen zijn: "De overheid mag nooit bepalen wie wel en wie geen kinderen mag krijgen. Als een moeder heeft bewezen de zorg voor kinderen niet aan te kunnen, moet de rechter een nieuwe baby die nog in de baarmoeder zit onder toezicht stellen, zodat de jeugdzorg direct na de geboorte kan ingrijpen." Het plan gaat de CDA dan ook 'een stap te ver'. Sterks collega Esmé Wiegman, Kamerlid voor de CU, vindt het plan 'wel erg ver gaan'.

Strafrechtdeskundige Geert-Jan Knoop is kort over het plan, dat volgens hem juridisch onhoudbaar is: "Het is in strijd met grondwet en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens."

met dank aan DJMO voor de submit.