'Basisscholen slechter in rekenen dan in taal'

Basisscholen scoren slechter voor rekenen dan voor taal. Bijna een kwart krijgt een onvoldoende voor rekenen. Voor taal is dat bij twaalf procent van de scholen het geval. Dat schrijft de Volkskrant op basis van twee onderzoeken van de Onderwijsinspectie, waarvan er één nog niet is gepubliceerd.

De rekenresultaten van scholen blijken volgens de krant verder een stuk meer uiteen te lopen dan die van taal. Bij rekenen scoort eveneens een kwart juist goed: kinderen komen met een voorsprong van twee jaar van school. Precies de helft biedt gemiddeld rekenniveau. Bij taal is 'slechts' achttien procent van de scholen beter dan gemiddeld. Zeventig procent scoort gemiddeld.

De scholen die het goed doen met rekenen zijn vooral te vinden in Noord-Brabant en Limburg en zijn vaak op katholieke op protestantse leest geschoeid. Ze hebben vooral oudere mannelijke onderwijzers. De 'slechte' rekenscholen zijn volgens krant vooral te vinden in de noordelijke provincies en Flevoland zijn openbaar en klein. Er zijn voornamelijk jongere leerkrachten te vinden, met name juffen.

De slechte rekenscholen blijken ook meer moeite te hebben om het niveau op te krikken. Slechts 2,6 procent van de scholen scoren drie jaar achtereen onvoldoende voor taal. Bij rekenen is dat percentage drie keer zo hoog: 7,6 procent.