Iedereen mag fatboy maken

De fatboy, een buitengewoon model zitzak, is niet auteursrechtelijk beschermd. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Bosch dinsdag bepaald. Het besluit houdt in dat iedereen de fatboy mag namaken.

De producent van de fatboy, Fatboy-the-original BV in Den Bosch, had het kort geding aangespannen tegen een andere producent van zitzakken, Sitting Bull, en eiste dat de concurrent zou stoppen met het op de markt brengen van nabootsingen van de fatboy. Het bedrijf meende een beroep te kunnen doen op de Wet auteursrecht, omdat de ontwerper, een man uit Finland, het intellectueel eigendomsrecht had overgedragen aan Fatboy-the-original BV.

Tijdens het kort geding kwam echter vast te staan dat de Fin de ontwerptekening van de fatboy had overgetrokken van een eerder voorbeeld. Daarom is geen sprake van een origineel ontwerp en kan de fatboy volgens de rechter geen auteursrechtelijke bescherming krijgen.


The-not-so-Original