Huurverhoging om arme Marokkaanse gezinnen te weren

Om te voorkomen dat de Polderbuurt in de Goudse wijk Goverwelle wordt overspoeld met grote Marokkaanse bijstandsgezinnen, wordt de huur van eengezinswoningen dusdanig verhoogd dat bijstandtrekkers ze niet meer kunnen huren. Dat heeft de gemeente Gouda, samen met woningcorporatie Mozaïek Wonen, besloten.

Bewoners van de buurt stuurden vorig jaar een petitie waarin ze vroegen om maatregelen. Ze vonden dat er in de buurt te veel woningen aan grote, met name Marokkaanse gezinnen werden toegewezen. Daardoor kwam volgens de bewoners de saamhorigheid in de wijk onder druk te staan.

De huidige bewoners zeggen zich te ergeren aan kinderen die laat op straat zijn en het gebrek aan contact met allochtone buren. Daarom wilden ze een toelatingsbeleid. Het is juridisch echter onmogelijk om bepaalde etnische bevolkingsgroepen op voorhand uit te sluiten. Bovendien wil de gemeente dat ook niet.

Door de huur echter dusdanig te verhogen dat woningen boven de bijstandsdrempel komen, is het voor gezinnen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering niet langer mogelijk om zich voor die woningen in te schrijven. Volgens de gemeente gaat het om een experiment dat alleen in deze buurt wordt toegepast en dat na een jaar wordt geëvalueerd.