Verdonks TON gepresenteerd

Rita Verdonk gaat zich inzetten voor het behoud van het Nederlandse karakter. Er moet een einde komen aan de 'weg-met-ons-stroming' die Nederlanders wil wijsmaken dat onze cultuur niet bestaat en dat onze normen en waarden minderwaardig zijn aan die van andere culturen.

Verdonk heeft dat gisteravond in Amsterdam gezegd bij de presentatie van haar politieke beweging Trots op Nederland. Volgens de politica staan de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst onder druk. Ook worden Nederlanders steeds maar van discriminatie beschuldigd.

Verdonk verzet zich er tegen "dat wij Nederlanders steeds maar moeten opschuiven en ons moeten aanpassen aan nieuwe culturen. Daarvan zeg ik: genoeg! Er zijn grenzen. Als wij onze Nederlandse cultuur laten verdwijnen, verdwijnen ook onze waarden en vrijheden."

Verdonk maakt zich ook zorgen over de afstand tussen politiek en burgers. Politici behandelen burgers als "potentiële criminelen" en beperken hun handelen door "duizenden wetten, regels en verdragen. En dat terwijl de echte criminelen vrij rondlopen."

Ook over de "vastlopende overheid" maakt Verdonk zich ongerust. Belangengroepen kunnen volgens haar grote projecten tientallen jaren tegenhouden door een veelheid van regel en wetten.

Verdonk wil de bureaucratie drastisch verminderen. De wetten en regels die wel zijn afgesproken, moeten wel worden gehandhaafd. En het belang van Nederland moet in het beleid weer voorop worden gesteld, zowel in binnen- als buitenland.

Verdonk noemde acht thema's waar echte problemen zijn die moeten worden aangepakt: onderwijs, integratie, regelgeving, veiligheid, immigratie, files, zorg en ontwikkelingssamenwerking. Concrete speerpunten zijn deze:

- De Tweede Kamer kan terug naar 75 zetels; de Kamer telt momenteel nog 150 zetels
- Wanneer een zittende minister of wethouder vertrekt, verdwijnt ook de bijhorende ambtelijke top.
- Provincies worden afgeschaft of teruggebracht tot hun kerntaken.
- Ouders van ontspoorde kinderen moeten verplicht op opvoedcursus.
- Alle veiligheidstaken vallen onder een departement: het ministerie van Veiligheid.
- Net als de PVV pleit Verdonk voor de invoering van minimumstraffen.
- Nederland moet de cultuur van gedogen afschaffen en vervangen door handhaving van de bestaande regels.
- De overheid moet meer vertrouwen uiten in de burgers en hen niet behandelen als "potentiële criminelen".
- Het budget voor ontwikkelingssamenwerking kan met twee derde omlaag, dat geld kan dan naar onderwijs en zorg.


Met dank aan Mouthman voor de submit.