Bodem Friesland daalt 33 cm door zoutwinning

De bodem in Noordwest-Friesland is de afgelopen twintig jaar met maximaal 33 centimeter gedaald door zoutwinning. Dat meldde het ministerie van Economische Zaken gisteren.

Het afgelopen jaar vlogen verschillende cijfers over de bodemdaling over tafel. Een actiegroep tegen zoutwinning, het Friese waterschap, het Staatstoezicht op de Mijnen, de gas- en zoutwinbedrijven en de provincie Friesland kwamen allemaal met andere cijfers over de bodemdaling. De nieuwe cijfers van Economische Zaken moeten een einde aan de discussie maken.

In de driehoek Franeker, Harlingen en Sexbierum wordt gas en zout gewonnen. Gaswinning is sinds 1988 verantwoordelijk voor een daling van maximaal 10 centimeter, zoutwinning voor 33 centimeter en natuurlijke inklinking voor 6 centimeter. De daling door gaswinning mag maximaal 15 centimeter zijn en voor zoutwinning geldt een maximum van 35 centimeter. Op het diepste punt, 33 centimeter daling, wordt geen zout meer gewonnen.