Gehoor aan onderwijsoproep Van Bijsterveldt

Icoon Onderwijs De Amsterdamse onderwijswethouder Hennah Buyne (PvdA) heeft haar leerplichtambtenarenávandaag opdracht gegeven te controleren of scholieren naar school en niet de straat op gaan. De inspecteurs moeten een kijkje nemen bij onderwijsinstellingen waar eerder leerlingen wegbleven.

Als kinderen niet op school verschijnen, kunnen hun ouders een boete krijgen. Buyne liet via haar woordvoerder weten het eens te zijn met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs). De CDA-bewindsvrouwástelde gisteravond dat wethouders op grond van de leerplichtwet kunnen voorkomen dat scholieren actie voeren en daardoor lesuren mislopen. De Amsterdamse bestuurder noemde het gedrag van sommige leerlingen ''volstrekt verwerpelijk''. Ze roept ouders en scholen op hun uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat jongens en meisjes niet opnieuw over de schreef gaan.

Ook Rotterdam steunt de oproep van de staatssecretaris. Wethouder Leonard Geluk (CDA)áheeft een brief gestuurd naar alle scholen waarin hij de schooldirecties vraagt extra toe te zien op het handhaven van de leerplichtwet. Extra verzuim moeten de scholen aangeven, zodat de gemeente leerplichtambtenaren kan inzetten. Mochten de scholen geen gehoor geven aan de oproep van de wethouder dan volgen ook in Rotterdam sancties in de vorm van geldboetes.


Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt